Demirbaş Sigortasi

Demirbaşlara kayıtlı, bilgisayarlar, ürünler, makinalar vb. tüm şirket makinalarının sigortalanmasıdır. BU sigorta sayesinde tüm techizatlar, su, yangın, elektrik kaçağı ve diğer öngörülmemiş zararlara karşı sigortalanmış olur.

tag-line