ISBO Leerlingenvervoer

Wagenparkverzekering

Bestaat uw wagenpark uit tien of meer voertuigen? Dan bent u voordelig uit met onze Wagenparkverzekering. Deze verzekering vergoedt schade aan uw personen, bestel- en/of vrachtauto's en motoren.

Uw voordelen

Een scherpe premie

Tussentijdse uitbreiding van uw wagenpark is meeverzekerd

Inzicht in het schadeverloop met een gespecificeerd wagenparkoverzicht

Dekking

Wij bieden naast de verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering twee cascodekkingen voor uw wagenpark. Voor het casco kunt u kiezen uit:

Casco Beperkt: dekt schade aan de auto door onder meer brand en diefstal

Casco Compleet: dekt schade door vrijwel alle mogelijke oorzaken. Voor nieuwe auto's biedt deze verzekeringsvorm het eerste jaar een uistekende nieuwwaarderegeling.

Rechtsbijstandverzekering: geeft juridische hulp

Schadeverzekering inzittenden: vergoedt de schade van inzittenden

Neem voor meer informatie over de Wagenparkverzekering contact op met een van onze medewerkers.